Vectis Glitter

Vectis Glitter

Pelargonen Vectis Glitter är en äggskalsblommande stjärnpelargon. De enkla vita blommorna har röda prickar, streck och skärvor och nån gång hela kronblad som är röda. Förädlare är Brian West, 1995.

Vectis Glitter

Vectis Glitter förväxlas ibland med ”Fischers White Glitter” även kallad ”Pelfi White Glitter” och ”Exotica White Glitter”.

Vectis Glitter