Smålandspelargon / Ryska Maja

Smålandpelargon

Kärt barn har många namn; Smålandspelargonen har i Sverige bland annat kallats för Ryska Maja, Friesdorf, Hitlerpelargon, Tyskpelargon och Oxford. Egentligen heter den Friesdorf men eftersom den är köpt som en Småland så fortsätter jag att kalla den så.

Den har enkla rödorange blommor och ett mörkgrönt bladverk med tydlig zon.